solberget admin login

VISION

SOLBERGET -  EN KULTURSOCIAL UPPFINNING

I dessa tider är det särskilt angeläget att skapa möjligheter för framväxandet av mötesplatser och kulturöar, vars verksamhet kan stråla ut och få positiva återverkningar inom hela samhället. Det finns mycket som tyder på att nästa stora konjunkturuppgång sker inom psykosocial hälsa, inom de sociala tjänsternas marknad.


Solberget, offentlig arena ��" skapande kultur är en helhetsvision som går ut på att erbjuda förutsättningar för eget skapande och olika kulturella aktiviteter - i första hand inom hantverk-slöjd, trädgård-odling, bröd-mat, natur-promenad och berättelse, men också inom andra kulturområden såsom musik, teater, poesi, dans med mera.

Det finns en stor utvecklingspotential i kvalitativ kulturell verksamhet som behöver tillgängliggöras och bättre tas i anspråk inom samhällets olika delar. De krafter som är verksamma i människan vid konstnärlig verksamhet och skapande är identiska med människans självläkande förmågor. Vid utövande av skapande kultur stärks självförtroendet. Människans inneboende självläkande förmågor och kreativitet stimuleras.

Utbudet inom en fullt utbyggd offentlig arena för skapande kultur inriktas mot ett öppet kulturutbud, friskvård, rehabilitering, kompetensutveckling och utbildning. Inom ramen för verksamheten ingår aktiviteter för barn, ungdomar, studenter, personer med funktionshinder, äldre, sjukskrivna, arbetslösa, pedagoger, personalgrupper samt för en vid allmänhet. Framförallt rör det sig om en dynamiskt kulturell mötesplats. Initiativet leder till regional utveckling eftersom det bidrar till en attraktivare livsmiljö.

ATT BINDA SAMMAN

Det är fullt möjligt att kategorisera Solberget som ett livsstils- och framtidsprojekt. Dagens samhälle med uppdrivet tempo och hög abstraktionsnivå får lätt en slagsida åt alltför ensidigt intellektuella aktiviteter. Sannolikt är en bättre balans i samhället mellan "hand" och "huvud" något som skulle göra de flesta av oss gott. Det behövs naturligt estetiska miljöer som kan skänka vila och stimulera till eftertänksamhet. Likaså behövs det arenor för praktiskt kulturell produktion som är öppna för alla. Solberget är tänkt att bli en plats där människors idéer kan ta form och också förverkligas, i stort som smått.

Solberget tar sin utgångspunkt i sambandet kultur-hälsa. Båda begreppen används i en utvidgad betydelse där hälsa också kan stå för exempelvis gynnsam eller kreativ utveckling. Kulturbegreppet är också vidgat till att omfatta mänskligt skapande och social dialog.

Solbergets ledstjärna är att binda samman det som ibland förloras och lätt glider isär i vårt moderna snabbfartssamhälle. Det kan gälla konst och vetenskap, gammal och ung, man och kvinna, kvalitet och kvantitet, då och nu, tanke och handling, öst och väst, litet och stort, vila och aktivitet etcetera.

Hur hänger allt ihop frågar sig dagens barn, och många vuxna med för den delen? Solberget ser fram emot att på flera plan kunna bidra till en konstruktiv integrering. Att till exempel kunna visa hur bra bröd bakas, hur stora degar vilar, hur det luktar och hur det känns. Att få pröva på. Och inte minst att få känna hur det smakar. Ur bakugnen strömmar mäktig värme, från skorstenen ringlar en blå rökpelare...

Det blir också givande att sammanföra olika yrkesgrupper till ett gemensamt arbete och en helhet. Det rör sig till exempel om samarbete mellan rehabiliteringspersonal och kulturarbetare inom trädgård, slöjd, mat med mera. På detta sätt sker en vitaliserande korsbefruktning yrkesgrupper emellan.

En del kulturarbetare, konsthantverkare och konstnärer arbetar ibland onödigt isolerade från omvärlden. Genom kulturen och sitt skapande har de emellertid mycket att tillföra och behöver därför ges tillfälle till mera konkreta uppgifter i olika samhälleliga sammanhang. Kulturens integrering och praktiska tillämpning i det "vanliga" livet - på arbetsplatser, inom vård, skola, omsorg med mera skulle få gynnsamma effekter på flera plan. Solberget är tänkt som en experimentyta för vidare utveckling på detta område.

DJUPT MÄNSKLIGT

Solberget, offentlig arena ��" skapande kultur är av nyskapande karaktär såväl nationellt som internationellt. Efter en framgångsrik utveckling och ett verkligt etablerande kan verksamheten på sikt komma att tillämpas på fler platser för att med kulturens hjälp på ett medvetet sätt förbättra människors möjligheter till hälsa, skapande och möten.

Solberget, offentlig arena ��" skapande kultur blir till för att inspirera, engagera, motivera till något djupt mänskligt, vilket i längden är kostnadseffektivt, hållbart och nödvändigt.

kULtuRDokTORn