solberget admin login

MÖTESPLATS

Den stora visionen med Solberget är att forma en verklig mötesplats. En offentlig arena för skapande kultur ger Växjö och Kronobergs län en ovärderlig kulturimpuls.

Det rör sig inte om vilken mötesplats som helst. Det är inte fråga om en mötesplats i slentrianmässig betydelse, utan om en verklig mötesplats för alla människor med sina vitt skilda idéer, uttryckssätt, synsätt, önskningar och behov.

Solberget är en plats för människan. Och samtidigt en plats för människor. I mötet med varandra skapar vi möjligheter för framtiden.

Människan bär på slumrande förmågor att forma en rimligare tillvaro. Vi måste bara tro på att det både är möjligt och meningsfullt att stegvis skapa ett mänskligt och uthålligt samhälle. I detta sammanhang blir behovet av fler tidsenliga mötesplatser helt uppenbart.

Solberget vill erbjuda en mötesplats utöver det vanliga. För att komma till det verkliga mötet krävs oftast att vi i någon mån "arbetar ihop" för att lära känna varandra. Inom Solberget ges därför tillfälle till att pröva på arbete med händerna. Människan behöver använda både händerna och huvudet. I vår tid har balansen mellan hand och huvud rubbats. Självförtroendet i händerna är det många av oss som längtar efter.

Hur ser en plats för möten ut i vår tid? Det kanske inte räcker med torget som idag mer och mer bytts ut mot stormarknaderna. Eller det lilla kaféet där vi stillasittande blir serverade bullar bakade av vitt mjöl, smör och mycket socker. Eller krogen, eller internet…

Hur kan vi gestalta en tidsenlig mötesplats där själva utgångspunkten just är att främja mötet mellan olika människor?

Under en tid har det varit populärt att forma olika miljöer för upplevelser. Solberget innebär en vidareutveckling genom att också bygga in ett deltagande moment. Detta utan att enbart efterlikna en traditionell skola eller kurs. Solbergets strävan andas modernitet i ordets bästa bemärkelse.

Solberget vill inspirera till att pröva på, utforska och skapa. Inom hantverk, slöjd, trädgård, odling, mat, bröd, bild, berättelse, natur med mera blir det möjligt för var och en att lära känna olika material och uttryckssätt. De konkreta och skapande aktiviteterna underlättar och inspirerar till människomöten.

Ordet kultur betyder odling. När människor kultiverar sig odlar de sig själva. Solbergets utgångspunkt är att varje individ är, eller skulle kunna vara sin egen trädgårdsmästare. Den som är bäst lämpad att odla människan är människan själv, i sin allra vidaste bemärkelse.

Inom Solberget är det mänskliga växandet betydelsefullt. Inom varje människa finns inneboende förvandlingskrafter. Människor måste därför ges möjlighet att odla sig själva. Inriktningen är att tillhandahålla förutsättningar för ett kulturellt växande, till gagn för både individ och samhälle. Det väsentliga är människors samarbete, aktivitet, förverkligande av idéer och sätt att uttrycka sig samt att detta ges tillräckligt med tid och utrymme. Inom Solberget bereds plats för livet självt.

kULtuRDokTORn