solberget admin login

VERKSAMHETEN

Solberget har växt från idé till verklighet, till en idag levande kulturimpuls. Sedan i mars 2005 bedriver Solberget kultur som rehabilitering.

Rehabiliteringsverksamheten har utvärderats av FoU-Centrum vid Landstinget Kronoberg och visar på mycket goda resultat. 92 procent av deltagarna är efter avslutad aktivitet igång med arbetspraktik, studier, arbete etcetera.

Solberget består även av ett öppet kulturutbud som riktar sig till den breda allmänheten. På kvällstid hålls studiecirklar och kurser inom en mängd olika ämnen.

I mars 2008 utvecklar Solberget en ny verksamhet med kultur som personalvård.

Solberget består även av ett öppet kulturutbud som riktar sig till den breda allmänheten. På kvällstid hålls studiecirklar och kurser inom en mängd olika ämnen.

I mars 2008 utvecklar Solberget en ny verksamhet med kultur som personalvård.

kULtuRDokTORn