solberget admin login

ÖPPET KULTURUTBUD

SOLBERGET I VÄXJÖ – HÄR MÖTER DU FRAMTIDENS KULTUR

Solberget, offentlig arena - skapande kultur vill väcka människors skaparglädje och engagemang. Att göra och uppleva saker, på egen hand eller tillsammans med andra, ökar ditt välbefinnande. Solberget är ett kulturlaboratorium där alla är välkomna att experimentera med olika kulturämnen. Här blandas slöjd, mat, trädgård, måleri, poesi med filmvisning, öppna föreläsningar, dansföreställningar och mycket, mycket mera.

Den öppna kulturverksamheten är kostnadsfri. Du betalar endast för material och råvaror som du använder.

TRE TEMAOMRÅDEN

För dig som vill göra något, som brinner för något, eller bara vill träffa folk, finns Solbergets lokal på Ringsbergsvägen.

Du behöver inte känna dig begränsad till våra teman. Vad du vill göra bestämmer du själv, inom rimliga gränser… Har du en idé eller ett projekt som du vill jobba med så försöker vi att lösa det praktisk runt omkring, så långt det är möjligt.

Vill du bara komma hemifrån en kväll är du välkommen att bara titta in på en kopp kaffe och ta det lugnt en liten stund. Kanske hittar du något som fångar ditt intresse…

Den pedagogiska grundtanken är att forma ett öppet kultursammanhang och att ge förutsättningar i form av handledning, material, utrustning, lokaler etcetera. Själva drivkraften finns inom varje människa, men den behöver ibland väckas och stimuleras.

OVÄNTADE MÖTEN

I det öppna kulturutbudet ryms också olika temakvällar. Det kan till exempel vara musik, dans, poesi och teater i det lilla formatet. Det kan också vara "oväntade möten". En kock möter en ballerina, en punkare möter en stenarbetare eller en ensamseglare som möter en parkeringsvakt. Vi kommer dessutom att bjuda in människor som har något speciellt att förmedla eller visa upp. Du är välkommen att lämna namnförslag.

EN STÖRRE KULTURELL MÖTESPLATS

En plan finns upprättad över den angränsande Hovsbergsparken som omfattar två hektar. En stor del av den öppna marken i anslutning till Hovsberg kommer att odlas upp med köks- och prydnadsväxter. När det gäller den lövskogsbeklädda delen kommer vi att gå varsamt fram. Vi vill gärna ha tips och idéer från dig om såväl själva anläggningen som olika aktiviteter.

Under våren påbörjas arbetet med att uppföra två hus i parken, för olika aktiviteter. Det ena huset kommer att inrymma en stenugn att baka i. Du är välkommen att delta i arbetet med husen.

Vår tanke är att bilda mindre arbetsgrupper som utför olika uppgifter i projektet. På så sätt blir det möjligt att både lära och lära ut. Ett stort mervärde uppstår när olika människor kan mötas i gemenskap kring en kulturvision.

kULtuRDokTORn